“Online Beceri Değerlendirmesi Projesi” yönetim ve uygulama ekibi, yazılım sistemine soru girişi ve pilot uygulamanın planlanması üzerine toplantı gerçekleştirdi.

27.08.2020

27.08.2020 tarihinde “Online Beceri Değerlendirme Aracı” kullanılabilirlik testi DOKA toplantı salonunda iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşlarından Trabzon İŞKUR’da kayıtlı hedef gruptan seçilen 18 kişi tarafından yapılan kullanılabilirlik testi süresince ekran kaydı alınmış ve proje ekibi tarafından yapılan gözlemler not edilmiştir. Test sonuçları analiz edilerek, “Online Beceri Değerlendirme Aracı” için belirlenen eksiklikler tamamlanacaktır.

18.12.2019

BYS Group yazılım firması ile projemizde görev almakta olan uzman ekibimizin tanışması ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunabilmeleri için 18.12.2019 tarihinde DOKA nüyesinde bir toplantı düzenlendi.

19.12.2019

BYS Group yazılım firması yetkilileri ile DOKA Genel Sekreteri Onur ADIYAMAN arasında 19.12.2019 tarihinde iş sözleşmesi imzalandı ve geleceğe yönelik küresel boyutta yenilikçi projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

19.12.2019

BYS Group yazılım firması ile projemizde iştirakçı kurum olarak görev almakta olan Trabzon Halk Eğitim Merkezi ve Trabzon İŞKUR kurumlarından gelen yetkililer arasında 19.12.2019 tarihinde DOKA bünyesinde bir tanışma toplantısı düzenlendi.

08.01.2020

BYS Group yazılım firması ile proje ekibi arasında, geliştirilecek olan testin yöntemi, algoritması, süresi ve ilgili iş takvimleri gibi konuların görüşülmesi için Skype üzerinden online bir toplantı gerçekleştirildi.

25.02.2020

Online Beceri Değerlendirme Projesi kapsamında ulusal düzeyde paydaşlar toplantısı Ankara’da Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Halen devam etmekte olan pilot çalışmasının, arka planda işlenen verilerinin incelenmesi ve alınacak olan verilerin analiz sürecinin planlanması amacıyla proje yönetim ekibi, uygulama ekibi ve BYS Grup yazılım firmasından temsilcilerin katılımlarıyla online platformda bir toplantı gerçekleştirildi.

“Online Beceri Değerlendirme” projesi yönetim ve uygulama ekibi, BYS Group yazılım ekibi ile değerlendirme aracının geliştirilmesi üzerine toplantı gerçekleştirdi.

“Online Beceri Değerlendirme” proje ekibi, BYS grup yazılım ekibi ve Türkiye İŞKUR katılımı ile proje teknik toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, proje kapsamında oluşturulan “Online Beceri Değerlendirme” yazılımının teknik detayları ve Türkiye İŞKUR sunucularına entegrasyonu görüşülmüştür.

"Online Beceri Değerlendirme" projesi kapsamında gerçekleştirilen ikinci pilot uygulaması sonucunda elde edilen verilerin analiz sonuçlarının incelenmesi ve bunlara bağlı olarak sistem üzerinde yapılacak olan güncellemelerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

"Online Beceri Değerlendirme" sisteminin Admin modülü ve APP modülünde yapılan güncellemelerin tartışılması, bunun yanında kullanılabilirlik testinde sistemin ihtiyaç duyduğu özelliklerin görüşülmesi için BYS Grup yazılım firması ile proje yönetim ekibi ve uygulama ekibi arasında online bir toplantı gerçekleştirildi.

"Online Beceri Değerlendirme" projesinin, İŞKUR Genel Müdürlüğü kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek eğitici eğitimlerinin planlanması ve sistemin bu eğitimlere hazır hale getirilmesi amacıyla proje yönetim ekibi, BYS Grup yazılım firması ve İŞKUR Genel Müdürlüğünden temsilcilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

"Online Beceri Değerlendirmesi" projesi kapsamında yapılan kullanılabilirlik testinin çıktılarının düzenlenmesi ve bu çıktıların yazılım firması ile görüşülmesi amacıyla proje yönetim ekibi ve BYS Grup yazılım ekibi ile bir toplantı gerçekleştirildi.

03.09.2020

"Online Beceri Değerlendirmesi" projesi kapsamında verilecek olan eğitici eğitimleri öncesi son kontrollerin yapılması amacıyla proje yönetim ekibi, uygulama ekibi ve BYS Grup yazılım firması arasında online bir toplantı gerçekleştirildi.

09.09.2020

Sistemde kullanılacak olan algoritmanın detaylarının görüşülmesi için proje yönetim ekibi, uygulama ekibi, ölçme uzmanı ve BYS Grup yazılım firmasının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

"Online Beceri Değerlendirme" aracı arayüzünde yapılması gereken düzenlemeler ve raporlama bölümüyle ilgili proje yönetim ekibi, uygulama ekibi ve BYS Grup yazılım firması ile online bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğü ile yapılan toplantıda “Online Beceri Değerlendirme Aracı” uygulama eğitimi değerlendirildi. Online Beceri Değerlendirme Aracının, İŞKUR sunucularına kurulumu ve bu aracın 2000 kişilik pilot uygulaması da toplantıda görüşüldü.

30.09.2020

İŞKUR Genel müdürlüğü ile Online Beceri Değerlendirme Aracının İŞKUR sunucularına entagrasyonu üzerine toplantı gerçekleştirildi.

TOP