30 Ekim-1 kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan ITTES 2019 Sempozyumunda projemizin tanıtımını ve soru türlerine ilişkin fikir alışverişinin yapılacağı oturumları kapsayan bir çalıştay düzenlenecektir. Böylece alan uzmanlarından, projemizin uygulama aşamasına ilişkin dönütler alınacaktır.

DEĞERLENDİRME ARACI SORULARININ HAZIRLANMASI

19.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019

Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülen ve 35 ülkeye açık olan EaSI Programı “Upskilling Pathways” teklif çağrısı altında Türkiye’de ilk kez desteklenen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)  ortaklığında hazırlanan Online Beceri Değerlendirme Aracı Projesi Pilot uygulaması, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 110 kişinin katılımıyla hedef gruba yönelik yapılan bilgilendirme semineri ardından 28.12.2019 cumartesi günü 2 oturumda Trabzon Ortahisar Hızırbey İlkokulu’nda Halk Eğitim Merkezine kayıtlı kursiyerlerden seçilen toplam 153 kişilik hedef grubun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Düşük düzeyde yeterlilik/beceri sahibi yetişkinlerin veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli hedef grup,  18-40 yaş arası lise eğitimini tamamlamamış yetişkinlerden oluşmaktadır. Projenin amacı, hedef grubun okur-yazarlık, sayısal ve dijital becerilerine yönelik yeni online adaptif bir değerlendirme aracı geliştirilmesidir. Online beceri değerlendirme aracı için okur-yazarlık, sayısal ve dijital beceriler üzerine oluşturulan soru havuzunun geçerlilik ve güvenirlilik analizlerinin yapılmasını amaçlayan projenin ilk pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Okur yazarlık, sayısal okur yazarlık ve digital okur yazarlık olmak üzere toplam 3 alandan sınava giren 18-40 yaş arası lise eğitimini tamamlamamış yetişkinler toplamda 100 soru cevaplamışlardır.

TOP