Proje yürütücüsü olan DOKA genel sekreteri Onur ADIYAMAN ve proje ekibinin katılımları ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL makamında ziyaret edilerek proje hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Proje yönetim üyelerinden Öğr. Gör. Zeynep ŞAHİN TİMAR, proje kapsamında danışmanlık hizmeti alınacak olan akademisyenlerimiz ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Proje yönetim ekibinin yurt dışında yapmış olduğu ziyaretlerden elde ettikleri bilgilerin tüm proje ekibiyle paylaşımı için 25.09.2019 tarihinde DOKA bünyesinde bir genel kurul toplantısı düzenlendi.

Antalya' da gerçekleştirilen çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesi, proje yönteminin değerlendirmesinin yapılması ve proje sürecinde geriye kalan iş paketleri hakkında bilgilendirme yapılması için 06.11.2019 tarihinde DOKA bünyesinde genel kurul toplantısı yapıldı.

11.11.2019

Online Beceri Değerlendirmesi aracının soru sayılarının dağılımı, soru kapsamlarının değerlendirilmesi, sistemin içereceği algoritma yapısının görüşülmesi ve testin içereceği demografik bilgiler bölümünün değerlendirilmesi için 11.11.2019 tarihinde proje danışma ekibi ile toplantı düzenlendi.

21.11.2019

Online Beceri Değerlendirme aracının içerdiği demografik bilgiler bölümünün içeriğinin kararlaştırılması ve elde edilen kavramsal çerçevelerin değerlendirilmesi için 21.11.2019 tarihinde DOKA bünyesinde genel kurul toplantısı düzenlendi.

02.12.2019

Hazırlanan soru örneklerinin kağıt üzerinde pilot uygulamasının yapılacağından dolayı, soru içeriklerinin ve demografik bilgilerin alınacak olduğu bölümün içeriğinin değerlendirilmesi için proje danışman ekibi ve uygulama ekibi ile 02.12.2019 tarihinde KTÜ bünyesinde bir toplantı düzenlendi.

Proje kapsamında yapılan ilk pilot uygulamanın sonuçları analiz edildi. Elde edilen verilerin görüşülmesi için proje yönetim ekibi, uygulama ekibi ve proje kapsamında görevlendirilen ölçme değerlendirme uzmanı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Dijital Okuryazarlık alanında hazırlanan sorular üzerinde görüşülmesi için Trabzon Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Hasan Karal, proje yönetim ekibi ve proje uygulama ekibinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

11.02.2020

Proje yönetim üyelerinin katılımı ile proje haftalık toplantısı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde gerçekleştirilerek proje sürecine dair fikir alışverişlerinde bulunuldu.

TOP